Micro không dây 5.S Audio K100

Cấu trúc mạch âm thanh hoàn toàn mới của 5.S Audio K-100 có âm cao tinh tế và tần số trung-thấp mạnh mẽ

8.500.000,0

Số lượng