Dàn Karaoke gia đình CAVS

1. Loa Full CAVS XB12 Lite – 9.300.000đ

2. Vang CAVS F5000 Black – 3.000.000đ

3. Micro CAVS T4i – 3.000.000đ

4. Cục đẩy Main CAVS M2600 – 7.500.000đ

22,800,000 

Số lượng